Konkurs
<strong>Jak wypełnić formularz konkursowy CSR Poland Awards? </strong>

Jak wypełnić formularz konkursowy CSR Poland Awards? 

Już kilkadziesiąt firm zdecydowało się pochwalić swoimi projektami CSR w ramach konkursu CSR POLAND AWARDS 2024. Czekamy na kolejne! Warto pamiętać, że formularze należy przesłać do 2 lutego 2024 r. Jak je prawidłowo wypełnić i o czym pamiętać? Oto kilka wskazówek.

W konkursie CSR Poland Awards 2024 może wziąć udział każda firma, posiadająca siedzibę lub oddział na terenie Polski, która w 2023 roku zrealizowała projekt CSR na rzecz swoich pracowników lub osób spoza organizacji. Dwa pierwsze zgłoszenia z firmy są bezpłatne. Każde kolejne to koszt 500 zł netto. 

Formularz musi zostać wypełniony w języku polskim, z zachowaniem limitu znaków i pól obowiązkowych. Warto pamiętać, by skupić się na projektach realizowanych w 2023 r. Wcześniejsze osiągnięcia nie będą brane pod uwagę.

W pierwszej kolejności należy wybrać jedną z kategorii konkursowych. Pierwsze 3 kategorie dotyczą projektów, w ostatniej rywalizować będą osoby indywidualne.

  • Community Engagement – projekty społeczne, które zostały zrealizowane przez firmę na rzecz jej otoczenia zewnętrznego.
  • Volunteering – projekty, zrealizowane przez firmę przy udziale jej pracowników w roli wolontariuszy.
  • Employee Wellbeing – projekty, które realizowała firma na rzecz swoich własnych pracowników, dbając o ich dobrostan fizyczny, psychologiczny, finansowy, zawodowy i społeczny.
  • CSR Leader – osoba, która w danej firmie działa jako ambasador projektów społecznych, zachęca innych do aktywności, motywuje zespół do działania i sprawia, że firma z powodzeniem realizuje kolejne projekty z zakresu CSR.

Po wyborze odpowiedniej kategorii, należy podać dane uczestnika, czyli firmy, instytucji, organizacji, który zostaje zgłoszony jako uczestnik konkursu. Dotyczy to również kategorii CSR Leader – należy podać dane firmy, w której pracuje zgłaszana osoba.

W następnym kroku należy podać dane osoby zgłaszającej lub dane innej osoby do kontaktu w sprawach związanych ze zgłoszeniem.

Zgłoszenie projektu

Dalsza część formularza dotyczy podstawowego opisu projektu. Należy podać nazwę projektu, jego formę, krótki opis (max 500 znaków) oraz okres realizacji. Następnie prosimy, aby po jednym zdaniu przeznaczyć na opisanie problematyki projektu, grupy docelowej i celu projektu.

Przy opisie przebiegu projektu, rezultatów i cech wyróżniających jest do dyspozycji po 2000 znaków. Warto zwrócić uwagę, by informacje były zwięzłe i jak najbardziej precyzyjne. Mile widziane będą podsumowania liczbowe i mierzalne wyniki. 

W następnym kroku można opcjonalnie dodać trzy odnośniki w postaci linków do stron www, kierujących do informacji o projekcie.

Zgłoszenie CSR Leadera

Dalsza część formularza dotyczy podstawowego opisu zgłaszanej osoby. Należy podać jej imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska. Następnie jest miejsce na krótkie uzasadnienie (max 500 znaków), a także problematykę, którą zajmuje się osoba nominowana oraz opis jej roli dla firmy (500 znaków).

Następnie należy wymienić zrealizowane przez osobę zgłaszaną projekty i inicjatywy w 2023 r. ,a także opisać, jakie rezultaty udało się osiągnąć i jaki był ich wpływ na organizację. W obu przypadkach do dyspozycji jest po 2000 znaków. W kolejnym kroku można wskazać grupy, podmioty lub organizacje, z którymi współpracuje osoba nominowana (500 znaków).

Ostatni punkt to wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zobacz formularz

Wypełnij formularz online