<strong>Więcej niż firma</strong>

Więcej niż firma

W UBS chcemy być dostawcą usług finansowych wybieranym przez klientów, którzy pragną zmobilizować kapitał na rzecz osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i uporządkowanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Dążenia te…