Prawne aspekty CSR

Sylwia Czerwińska

 

Wśród podstawowych założeń społecznej odpowiedzialności biznesu jest budowanie odpowiednich relacji między pracodawcą i pracownikami. Społeczna odpowiedzialność biznesu to również tematyka zgłaszania potencjalnych naruszeń prawa oraz ochrona tzw. sygnalistów, czyli osób, które działają w dobrej wierze oraz w interesie społecznym, pomagając w wykryciu nieprawidłowości, co pomaga w zapobieganiu naruszeniom prawa również w przyszłości. Warsztaty podejmować będą tę tematykę oraz wyzwania jakie niosą za sobą regulacje w nowym projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia
prawa.

Sylwia Czerwińska – ekspertka ds. compliance, która od wielu lat strzeże zgodności działalności firmy z prawem, normami, zaleceniami i stosownymi praktykami. Skończyła studia podyplomowe z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz studia podyplomowe z compliance w Szkole Głównej Handlowej. Nieustannie poszerza swoją wiedzę prawną, a także interesuje się zagadnieniami związanymi z CSR-em, współtworząc programy dla pracowników firmy.

Posiada certyfikowany status audytora wewnętrznego ZSZZ z ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 w oparciu o ISO 19011:2018. Z Geis PL związana jest od 2017 roku, a od 2021 roku na stanowisku Kierownika ds. Compliance. W swojej karierze zajmowała się także pracą z klientami i dokumentacją sprzedażową. To bezcenne doświadczenie pozwala jej na wielowymiarowe podejście do każdego projektu, uwzględniając różne perspektywy.

Sylwia Czerwińska