Ewa Szymkowska-Nowak

Jak wyśpiewać pomoc?

Od 2013 roku UBS organizuje charytatywny musical wystawiany na deskach krakowskich teatrów. Twórcami muzycznego show są wolontariusze-pracownicy firmy, którzy od początku do końca tworzą całe przedsięwzięcie: zarządzają projektem, tworzą scenariusz, obsadę aktorsko – muzyczno – taneczną, scenografię, obsługę techniczną. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów na musical przeznaczony jest na wsparcie wybranej fundacji. Ostatnie dwie edycje UBS zorganizował we współpracy z Fundacją Hearty, aby pomóc w zmniejszaniu nierówności społecznych poprzez stypendia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz z mniejszych miejscowości.

Ewa Szymkowska-Nowak, CSR Manager, UBS – ekspert CSR z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w globalnych instytucjach finansowych oraz organizacjach pozarządowych. Trenerka i wykładowczyni akademicka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami społecznymi i wolontariatem pracowniczym. Aktywnie promuje i wspiera współpracę biznesu z podmiotami ekonomii społecznej. Autorka wielu projektów wyrównujących szanse w społeczeństwie poprzez edukację i przedsiębiorczość (m.in. Better together, Future Innovators Academy, wESpol). Pasjonatka wypraw rowerowych na koniec świata i kąpieli leśnych.

Ewa Szymkowska-Nowak