Rozwój w dobie AI: Adaptacja i Innowacje

Aleksandra Przegalińska

Jak rozwój technologiczny i sztuczna inteligencja wpływają na współczesny świat biznesu i edukacji. Skupiając się na adaptacji i innowacjach, Aleksandra Przegalińska zwróci uwagę na kluczowe strategie, które organizacje mogą przyjąć, aby skutecznie integrować AI w swojej działalności, jednocześnie zachowując etyczne i społeczne aspekty tej rewolucji.

Aleksandra Przegalińska, profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, doktorka habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorką ds. Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada bardzo bogatą wiedzę na temat świata nowoczesnych technologii, szeroko pojętego rozwoju oraz przyszłości – zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i praktycznym – jest bowiem naukowcem z bogatym dorobkiem oraz tytułem profesorskim, a także uczestniczką licznych badań, m.in. w Bostonie i Nowym Jorku. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.