Aneta Dziedzic

Neuroróżnorodność w biznesie

Aneta Dziedzic, PMO & CSR Lead w HCLTech Polska – liderka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, aktywnie poszukująca obszarów ulepszania procesów w zarządzaniu globalnym centrum usług IT oraz odpowiedzialna za agendę odpowiedzialności społecznej biznesu. Wolontariuszka w roli Partnership Manager w brytyjskiej organizacji Neurodiversity in Business. Angażuje się w projekty zwiększające inkluzywność względem kobiet i pracowników w rolach rodzicielskich, a także neuroróżnorodność w środowisku pracy. Działa na rzecz budowania kompleksowych rozwiązań dla wolontariatu korporacyjnego.

Aneta Dziedzic