dr Michał Futyra

Polski i ukraiński biznes na kulturowej skali

dr Michał Futyra – trener i doradca biznesowy, wykładowca akademicki, właściciel firmy szkoleniowej Michał Futyra Szkolenia Międzykulturowe (www.michalfutyra.com). Kilkuletni kierownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami w Krakowie. Związany z Wyższą Szkołą Europejską oraz Polsko-Amerykańską Szkołą Biznesu MBA Politechniki Krakowskiej. Autor książki „Państwa Wyobrażone”, artykułów naukowych oraz programów szkoleniowych i kursów edukacyjnych z zakresu komunikacji międzykulturowej w biznesie, negocjacji i mediacji międzynarodowych, etykiety biznesowej oraz metod krytycznego myślenia. Doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Michał Futyra