Budowanie dobrostanu a ochrona przed wypaleniem zawodowym

Marta Rogowska

 
Wypalenie zawodowe jest tematem ważnym, trudnym i koniecznym do poruszania w środowiskach biznesowych. Jednak by dbać o innych oraz ich wspierać, warto zacząć od siebie. Tak jak wypalenie zawodowe nie pojawia się z dnia na dzień, podobnie nie zbudujemy swojej odporności w ciągu jednego dnia – jednym warsztatem czy jedną aktywnością. Budowanie dobrostanu to systematyczna i cierpliwa praca, małe, ale świadome kroki. To spotkanie będzie wskazaniem kierunku i inspiracji. Może też czasem na własną refleksję. Oczywiście nie zabraknie praktycznych przykładów dbania o dobrostan w firmie i działań adresowanych do pracowników różnych szczebli.

Marta Rogowska, Senior HR Business Partner w Geis PL – ekspertka w obszarze HR. Z pracą z ludźmi jest związana od wielu lat, co daje jej ogromną satysfakcję i energię. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie w Poznaniu. Jest też certyfikowanym coachem (ICF, ICC) oraz trenerem, prowadzącym szkolenia i warsztaty. By dzielić się z innymi swoją wiedzą, nieustannie dba o własny rozwój, poszerzając w różny sposób swoje kompetencje.

Z Geis PL związana jest od 7 lat, gdzie pracując w dziale HR, na stanowisku Senior HR Business Partnera, wspiera biznes w obszarze ludzkim i koordynuje procesy HR w wyznaczonym regionie. Prowadzi projekty rozwojowe i szkoleniowe. Bardzo chętnie angażuje się w pomoc na rzecz innych osób. Dodatkowo jest też terapeutą i posiada praktykę terapeutyczną z klientami. Ważne jest dla niej zaufanie, relacje, entuzjazm, współpraca w zespole i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań.