Projekty
Krakowski Pakt dla klimatu

Krakowski Pakt dla klimatu

Urząd Miasta Krakowa, Partner Strategiczny Konferencji CSR Poland 2023 zaprasza do przystąpienia do nowej, miejskiej inicjatywy Pakt dla klimatu, której celem jest zwiększenie zaangażowania uczestniczących w nim Partnerów w działania prowadzące do uzyskania przez Kraków neutralności klimatycznej i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Pakt dla klimatu jest wyrazem dobrowolnego poparcia tych działań.

Partnerzy przystępujący do Paktu dla klimatu deklarują :

  • podjęcie działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 2 °C, a docelowo do 1,5 °C względem epoki przedprzemysłowej w celu ograniczenia ryzyka i szkód wywołanych przez zmianę klimatu;
  • opracowanie strategii klimatycznej firmy w perspektywie najdalej dwóch lat od daty przystąpienia do paktu lub deklaracji działania w ramach strategii istniejącej;
  • przyjęcie zobowiązania do corocznego informowania o stanie realizacji strategii klimatycznej (lub działań na rzecz środowiska przed jej powstaniem).

Przystępując do Paktu dla klimatu Partnerzy będą mieli wpływ na kształtowanie miejskiej polityki proklimatycznej poprzez np. udział w tworzonej właśnie Radzie Portfela „Zeroemisyjny Kraków” czy też współpracę przy opracowaniu zapisów dotyczących partycypacji biznesu w procesie dojścia do neutralności klimatycznej w tworzonym przez miasto Kontrakcie Klimatycznym.

Pakt dla klimatu to inicjatywa miejska, którą Urząd Miasta Krakowa będzie promował nie tylko lokalnie, ale także w skali ogólnopolskiej, informując przy tym o podmiotach w nią zaangażowanych i podejmowanych przez nie działaniach proklimatycznych i prośrodowiskowych, stawiając je tym samym za wzór godny naśladowania: jako Partnerów zaangażowanych w budowanie zielonej przyszłości naszego miasta i jego mieszkańców.

Więcej informacji na stronie: klimat.krakow.pl