Konkurs
Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy? 5 ważnych informacji

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy? 5 ważnych informacji

Konkurs CSR Poland Awards trwa. Na zgłoszenie swoich projektów zainteresowane firmy mają czas do 02.02.2024. Dziś przedstawiamy najważniejsze informacje związane z udziałem w konkursie.

Zgłoszenie do konkursu bywa stresujące zwłaszcza, że każdy z nas chce by jego projekt wypadł jak najlepiej. Poniżej znajduje się kilka informacji, które należy sprawdzić czy przygotować przed uzupełnieniem formularza konkursowego.

Jak wypełnić formularz konkursowy?

1. Zapoznaj się z regulaminem

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się dokładnie z Regulaminem oraz opisem kategorii konkursowych dostępnymi na stronie csrpoland.pl/awards. To pomoże lepiej dopasować zgłaszany projekt. Wskazanie kategorii jest też pierwszym z wymagań w formularzu. 

2. Przygotuj dane firmy

Potrzebne będą szczegółowe dane: pełna nazwa, adres, NIP, liczba pracowników, krótki opis. 

3. Podaj swoje dane

Kolejnym krokiem jest podanie swoich danych jako osoby zgłaszającej: imię nazwisko, stanowisko, mail i numer kontaktowy.

4a. Uzupełnij informację na temat projektu CSR

Jeśli zgłaszasz projekt CSR, formularz poprosi Cię o uzupełnienie:

 • nazwy projektu
 • wyboru formy projektu (kafeteria do wyboru)
 • krótkiego opisu projektu (do 500 znaków)
 • okresu realizacji 
 • miejsca realizacji
 • wyboru formy projektu (kafeteria do wyboru)
 • problematyki projektu (jedno zdanie)
 • celu projektu (jedno zdanie)
 • grupy docelowej (jedno zdanie)
 • przebiegu projektu (do 2000 znaków)
 • osiągniętych rezultatów (do 2000 znaków)
 • opisu oryginalności i innowacyjności podejmowanych działań (do 2000 znaków)
 • dodatkowych linków pokazujących realizację projektu – możliwe jest dodanie maksymalnie 3 linków
 • wielkości zespołu projektowego oraz podania informacji, jaki to odsetek wszystkich pracowników 
 • informacji na temat różnorodnych partnerstw w ramach projektu (do 500 znaków)

 4b. Uzupełnij informacje o kandydacie na Lidera CSR

Jeśli zgłaszasz Lidera CSR formularz poprosi o uzupełnienie: 

 • imienia i nazwiska osoby, którą zgłaszasz
 • podanie stanowiska w firmie
 • uzasadnienie nominacji (do 500 znaków)
 • problematyki, którą zajmuje się lider i jej istotności dla firmy (do 500 znaków)
 • zrealizowanych przez osobę, którą zgłaszasz programów i projektów w 2023 (do 2000 znaków)
 • efektów działań osoby zgłaszanej oraz jej wpływu na firmę (do 2000 znaków)
 • opis współpracy z innymi partnerami (do 500 znaków)

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!